Årsmöten och stadgar

Årsmöten hålls för föreningens medlemmar varje år i samband med Frannygalan.

Stadgar för SFF – antagna 170325 – länka