Bli medlem eller partner

Vad roligt att du är intresserad av ett medlemskap. Avgifterna för medlemskap är baserade på företagets omsättning.
Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig.

 

Formulär medlem/partner

 

Medlem, medlemssökande eller partner som önskar utträda ur föreningen, skall anmäla detta skriftligen
till föreningen senast den 30 september och utträder med utgången av det kalenderår under vilket anmälan sker.